CONSULTI'NS
SOBRE LES SEVES
NECESSITATS EN
RECUBRIMENTS
METÀL·LICS

Más de 35 años en el sector de los Recubrimientos Metálicos

Recubriments

Coure, coure àcid, níquel sulfamat, níquel químic, níquel brillant, níquel semibrillant, níquel mate, or, crom, crom negre, plata, lautó, zinc-ferro...
Són exemples entre molts d'altres materials utilitzats per Gamarti. Els nostres recubriments cumpleixen estrictament les especificacions tècniques més exigents, a nivell de resistència davant la oxidació i la porositat.
Podem oferir una gran versatilitat en els nostres acabats, destacant els acabats realitzats en processos manuals.